HABERLER / KONFEDERASYON /

8.KURUMLARARASI FUTBOL TURNUVASI STATÜSÜ

Yayın Tarihi : 2018 Mart 16 09:54:40

Haberin

Okunma Sayısı
1963

8.KURUMLARARASI FUTBOL TURNUVASI STATÜSÜ

8.KURUMLARARASI FUTBOL TURNUVASI STATÜSÜ

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun bu yıl 8.kez düzenlediği geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının başvuruları başladı.

8.KURUMLAR ARASI FUTBOL MÜSABAKALARI STATÜSÜ 


MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM

Bu turnuvadaki amaç ; Sporun evrenselliği ve kardeşlik ilkesinden hareket edilerek kamu kurum ve kuruluşları, Sivil toplum örgütleri, birlikler, kooperatifler gibi Ağrı ilinin dinamiklerini taşıyan, belirli yaş gruplarının bir araya gelerek spor yapmalarını sağlamak ; bedensel, zihinsel, psikolojik ve geçmişteki arkadaşlıkları tekrar canlandırıp sosyalleşme adına katkıda bulunarak, boş vakitlerini spor alanlarında tüketmelerine yardımcı olmak için hazırlanmış bir çalışmadır.

MADDE 2 – KISALTMALAR 


AKAF FMT TFF AASKF AKAFTK 
Ağrı Kurumlar Arası Futbol Ligini : Futbol Müsabaka Talimatı’nı 
Türkiye Futbol Federasyonu’nu 
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu 
Ağrı Kurumlar Arası Futbol Ligi Tertip Komitesi’ni 

ifade eder.

MADDE 3 – KURUMLAR ARASI FUTBOL LİGİ’NİN OLUŞUMU
(1) AKAF oluşumu Ağrı Askf  tarafından oluşturulmakta olup, organizasyon Ağrı ASKF tarafından gerçekleştirilmektedir. 
(2) Müsabakalar ; belli bir yaş grubuna ve belli bir kesime hitap edecek ve ASKF Spor tesislerinde   (Yediye yedi) şeklinde oynatılacak ve ofsayt kuralı dışındaki tüm beynelmilel futbol oyun kuralları geçerli olacaktır.
(3) Kurumlar Arası Futbol Maçları  ile ilgili; katılım şartları, oyun kuralları, ceza uygulamaları, kadrolar, statü, fikstür, fotoğraflar, panorama, maç sonuçları, puan durumu, ceza listesi, duyurular vb. tüm bilgiler AĞRI ASKF’nin  resmi web sitesi olan www.agriaskf.com da ve Ağrı ASKF’nin sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.


MADDE 4 – KATILIM ŞARTLARI
(1) Kurumlar arası futbol turnuvasına Devlet Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, Birlikler ve  Vakıflar , Sendikalar ve topluma mal olmuş topluluklar ile Ağrı’da faaliyet gösteren ve sigortaları yatırılan özel firmalar katılabileceklerdir.
(2) 8.Kurumlar Arası Futbol karşılaşmaları 2018 Sezonunda Kupa, Madalya ve Final Organizasyonu giderleri Ağrı Askf tarafından,  Ödüller, saha giderleri, Hakem ve Personel   giderleri ise turnuvaya katılım gösteren katılımcı kurumlardan alınan katılım ücretleri ile ödenecektir.   
(3) Turnuvaya katılacak olan takımlar,  toplam 10 kişilik kadrolarına ait bilgi girişlerini , aşağıda ayrıntıları belirtilen sistem üzerinden yaparak, bu sistemden aldıkları sporcu lisans belgelerini ve katılım formunu, kurum personellerinin durumlarını gösteren bordro veya personel kimlik kartı fotokopilerini ekleyerek tek bir dosya  halinde turnuva tertip komitesine teslim edeceklerdir. Kesin listeler teslim edildikten sonra bir takımda yer alan 10 kişi daha sonra ki zamanlarda takımdan ayrılsa bile o sezon içinde başka bir takımda yer alamayacaklardır.  Müsabakalar başladığı saatten sonra listelere herhangi bir ilave yapılamayacaktır. Sistemde bulunan oyuncuların değiştirilmesi mümkün değildir. Hiçbir suretle oyuncu değişikliği yapılmayacaktır. Grup maçlarından sonra oyuncu listelerine sadece 1 oyuncu eklenebilir. Bu oyuncu değişikliğinde tek kural, çıkan oyuncunun yaş, lisans, kadro vb pozisyonları ile aynı özellikte bir sporcu olmalıdır. 
(4) Her takımın başında 1 takım kaptanı olmak zorundadır.   Maçlarda devre arasında  sahaya 10 kişilik kadro haricinde 1 yönetici ve 1 antrenör dışında kimse girmeyecektir. Bir takımın taraftarının maçlarda devre arasında saha içerisine girmesi -1 Fair-play puanı cezası almasına sebep olacaktır. Böyle bir durumda hakem veya gözlemci tarafından ilgili takımlar uyarılmayacaktır. Cezalar otomatik olarak sisteme işlenecektir.
(5) Takımlar belirleyecekleri forma renklerine uygun; forma, şort, tozluk, tekmelik, spor ayakkabısı ile müsabakalara çıkmak zorundadırlar. Spor ayakkabının sakatlığa mahal verip vermediğinin takdiri müsabaka hakemindedir. Hakem dilerse ilgili sporcunun ayakkabısını değiştirmesini isteyebilir. Böyle bir durumda sporcu ayakkabısını değiştirmemekte ısrar ederse, hakem durumu takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı da ilgili sporcunun ayakkabısını değiştirmesini sağlayamaz ise, hakem maçı tatil ederek tertip kurulu kararına bırakır. Bununla birlikte Formalarda uygun bulunan sponsor firma isim ve logoları olabilir. Formalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarında yasaklı kelimeler ile sporun ruhuna aykırı yazılar yasaktır. Bu tip durumlarda müsabaka hakemi inisiyatif alarak müsabakayı başlatmayacaktır. Forma sırtlarında ise 1-99 arası numaralar olması gerekmekle beraber oyuncu isimleri de yazılabilir. Hakemin oyuncularla ilgili kart, gol vs. tespitinde geçerli olan bilgi,  esami listesine de yazılı olan forma numarasıdır. İsim önemli değildir. Forması olmayan takımlar müsabakalara yeleklerle çıkacaklardır.

MADDE 5 – FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
Takım kadroları 10 kişiden oluşacaktır. Maçlarda ise takımlar sahaya yedişer kişilik kadrolar ile sahaya çıkacaklardır. Takım kadrolarında en fazla dört oyuncu 30 yaş (1988 ve sonrasında doğmuş olanlar) altında yazılabilir. (1987, 1986,1985 vb)  30 yaş üzeri oyuncu sayısı 7 den fazla olabilir. 30 yaş üstü oyuncu sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bir takım dilediği oyuncusunu maç anında oynatabilir. 3 kişiden fazla 30 yaş altı oyuncu tespit edildiği takdirde, ilgili takım müsabaka hakemine söylemeden saha kenarından ilgili sporcunun maçta oynatıldığını kanıtlayan bir resim çekebilir. Yaş kuralının  ihlali tespit edildiği takdirde ilgili takım 3-0 yenik sayılacaktır.
(1)Her kurum, kendi kurumu dışından bir oyuncuyu listesine ekleyebilir. Ancak bu kişinin lisanslı olmaması gerekmektedir. Bu kişiye ait lisans tespit edildiği takdirde, ilgili takım 3-0 hükmen yenik sayılır. Bir kurumda Hizmet Alım personeli sayısı en fazla üç olabilir. Üçten fazla hizmet alım personeli oynatıldığı tespit edildiğinde ilgili kurum 3-0 hükmen yenik sayılır.  Hizmet alım personelinin bordrolu olması ve maaşının ilgili kurum adına firma tarafından ödeniyor olması şarttır. Sigortasız personel oynatılamaz. TYÇP programı ile çalışan İş-Kur istihdamlı personeller listeye eklenemez.
(2) Resmi kurumlarda çalışan personellere ait personel kartı var ise, bu kişilerin personel kartının fotokopisini sunmaları halinde bordrolarını sunmalarına gerek yoktur. İl Müdürleri, İl Müdür yardımcıları ve İl Protokol listesinde isimleri bulunan kişilerin herhangi bir belge sunmalarına gerek yoktur. Bu kişilerin sadece sporcu lisans belgelerini sistem üzerinden işleyerek çıktılarını vermeleri yeterlidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan kurumlar turnuvadan ihraç edilecektir.
(3) Resmi kurumlarda çalışan lisanslı sporcu sayısı en fazla (bir) kişi olabilir. Birden fazla lisanslı oyuncu tespiti halinde ilgili takım hükmen yenik sayılacaktır. Lisansta 2015-2016 ve 2016-2017 sezonları yani son iki sezonda lisanslı olup olmadığına bakılacaktır. Eski futbolcularda Lisansın en son 31 Mayıs 2015 tarihinden önce vize edilmiş olması gerekmektedir. Lisans tarihi TFF Bilgi Bankasından öğrenilebilir.
(4) Bazı kurumlarda kurumlara özgü kurallar vardır. Sağlık Kurumları olan Hastaneler kendi adlarına katılabilirler. Bununla birlikte Sağlık Genel Sekreterliği Bünyesinde birleşebilirler. Ancak bu kurumlar kendi adlarına müsabakalara katıldıklarında bir kurumda çalışan doktor ve personel, diğer kurumda futbol oynayamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde ilgili takım hükmen yenik sayılır. Sağlık sendikaları, kendilerine üye diledikleri sağlık yöneticisi veya doktorunu alabilir. Böyle bir durumda yaş uygulaması geçerlidir. 
(5) Milli Eğitim Müdürlüğü’nde en fazla  4 Öğretmen kadrosunda personele yer verilebilir. Şube Müdürleri ve üst amirler bu kuralın dışında tutulacaktır. Üniversitede dekanlıklar adına katılım gösterilebileceği gibi, yalnızca üniversite adına da katılım gösterilebilir.  Özel hastaneler kendi adlarına müsabakalara  katılabilirler. Ancak bu hastanelerde çalışan personellerin en son 01/01/2018 tarihinden önce işe giriş yapmış personelleri listelere eklenebilir. Bu kurumların bordro sunması zorunludur.
(6) Halk Eğitim Müdürlükleri kendi adlarına turnuvaya katılabilirler. Bu kurumlardaki usta öğretici sayısı dördü geçemez. Baro’da kayıtlı avukatlarda yaş sınırı aranmaz. Baro çalışanlarında ise yaş kuralı uygulanmak koşulu ile bordrolarında maaşlarının BARO tarafından ödendiğinin belirgin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
(7) Spor kulüpleri en son 01/01/2018 tarihinden önce yapılmış genel kurul tutanaklarını sunmak koşulu ile turnuvaya katılım gösterebilirler. Bu kulüplerin il dernekler müdürlüğüne verdikleri Ek 3 Genel Kurul Sonuç Tutanaklarını sunmaları gerekmektedir. Sendikalarda sendikaya üyelik zorunludur. Sendika üye kartı fotokopisi geçerli bir belgedir. Sendikalarda yaş kuralına uymak koşulu ile kadrolarını oluşturabilirler. Sendika çalışanları bordro sunmak koşulu ile oynayabilirler.
(8) Personel sayısı az olan kurumlar başka bir kurum ile birleşme yapabilir. En fazla iki kurumla birleşme yapılır, sporcu sayısı fazla olan kurum adına başvuru yapılır. Aynı kurumun başka bir ilçe merkezindeki personeli turnuvada oynayabilir. Erkek personel sayısı 15’in altında olan kurumlarda hiçbir şekilde yaş kriteri aranmaz. Dilerlerse tüm sporcuları 30 yaş altı oynayabilir.
(9) ATSO’da esnafların oda kayıt belgesini sunmaları ve iş yerinde çalışan olmaması gerekmektedir. Oda çalışanları ve personelleri yaş sınırı olmadan katılım gösterebilir. Mimarlar odası, Mühendisler Odası, Sanayi Kooperatifleri katılım gösterirken yaş kurallarına uymak zorundadırlar. Sanayi Kooperatifinde çalışmayan kimse oynayamaz. Kişinin Sanayi sitesinde çalışıyor olması esastır.  Gençlik derneklerinde dernek Ek3 belgesinin verilmesi koşulu ile yaş sınırlaması yoktur. Ancak Ek-3 Belgesinin en geç 01/01/2018 tarihli ve dernekler müdürlüğü onaylı veya DER-BİS çıktısı olması zorunludur. 
(10) Adliyede görevli hakim ve savcılarda yaş sınırı aranmaz.  Ancak sınırlama yalnızca hakim ve savcılar için geçerlidir. Diğer adli personelde yaş sınırı kurallarda yer aldığı gibidir. Gazeteciler kendi aralarında bir araya gelerek turnuvaya katılabilirler.  Gazetecilerde yaş sınırı aranmaz ancak bu gazetecilerin, basın yayın organı bulunması veya herhangi bir ajansı temsil etmeleri zorunludur.
(11) Bankalarda yaş sınırı aranmaz. Yaş sınırı aranmayan tüm kurumlarda dışarıdan dahil edilen oyuncunun yaşının 1987 ve sonrası doğmuş olması zorunludur.

 
MADDE 6 – SAHALAR
Maçlar; Ağrı ASKF’nin 35x50 ve 25x45 açık halı sahasında saat 17:00’da başlayacaktır. Hafta sonlarında maç verip vermeme teknik heyetin kararına tabidir. Takımlar hafta sonunda maç olup olmamasına karar veremez, kendilerine belirlenen saatte maça çıkmak zorundadır 
 
MADDE 7 – İTİRAZ USULÜ
 Bir takımda ilgili kurumda çalışmayan bir kişinin oynadığı tespit edilirse yapılacak işlem şöyledir. İtirazı yapan takım müsabaka oynanmadan önce seremonide resim alabilir. Bunun için izin almaya gerek yoktur. Müsabaka oynanırken itiraz edilecekse temsilciye konu hakkında bilgi verilir. Temsilci hakemi uyararak itiraz hakkında bilgilendirir. Hakem müsabakanın bitiş düdüğü çalmadan önce ilgili sporcuyu çağırarak resim çektirir. Müsabaka anında resim çekme olanağı yoksa hakem sporcuyu hakem odasına çağırarak resim çektirir. takım futbolcuyu getirmekle yükümlüdür. Ancak futbolcu gelip gelmemekte serbesttir. Futbolcunun gelmediği durumlarda ilgili kulüp 3-0 hükmen yenik sayılacaktır. Müsabakalarda itirazlar, müsabaka bitiminden 24 saat sonraya kadar yapılabilir. Bu itirazların yapılması sadece e-posta ile mümkündür. İlgili kurumlar kendilerine tertip komitesince verilen e-posta adresine itiraz metinlerini göndermedikleri takdirde itiraz geçersiz olacaktır. İtirazlarda süre olarak E-Postanın ulaşma saati dikkate alınacaktır. Hakemle çekilmeyen fotoğraflarda delil olarak kullanılabilir, ancak müsabaka hakeminin çekilen fotoğrafın bahse konu maç içinde çekildiğini teyit etmesi gerekir.


MADDE 8 – HAKEMLER
Müsabakalarda il hakem kurulu tarafından atanan veya eski futbolculardan oluşan hakemler maçları yöneteceklerdir.  Müsabakalarda; 1 hakem görev yapacak olup, maç raporları amatör maçlarda ki sisteme göre uygulanacaktır. Müsabakalarda sorumlu bir temsilci bulunacaktır. Temsilci ve hakem isimleri maçlardan önce sisteme aktarılacak, takımlar federasyona ait web sitesi olan www.agriaskf.com adresinden müsabaka görevlilerini takip edebileceklerdir.
 
MADDE 9 – LİG SİSTEMİ
 
  
(a) Gruplama nasıl olacak
 
Katılımcı sayısı alınacaktır.
Katılımcı takımlar  4 erli gruplara ayrılacaktır.  Eğer ki gruplandırma sonrasında takım sayısı üç artarsa   bir grup üçlü oynanacaktır. Artan takım sayısı 2 olur ise iki grup üçlü oynanacaktır. Artan takım sayısı 1 olursa, ilk grup beşli olacaktır. Grup müsabakaları  tek devre lig usulü oynanacaktır.
Gruplardan toplamda 16 takım çıkacaktır. Bu sebeple beşli gruptan üç, dörtlü gruptan iki, üçlü gruptan tek takım çıkacaktır. 16 takımı sağlamak için kalan takımlar Fair-Play ceza puanı sıralamasına göre en centilmen takımlar  bir üst tura çıkacaklardır. Takımların üst  eşleşmeleri ve sonraki statü, daha sonra belirlenecektir.
Eleme müsabakaları ve final müsabakası tek maç üzerinden oynanacaktır. 
Üçüncülük maçı final maçı öncesinde oynanacaktır.

(2)   Gruplarda puan sistemi geçerli olacak olup, galibiyet 3, beraberlik 1, mağlubiyet 0 puandır. Eşitlik halinde şu esaslara yer verilecektir.
Grup maçlarında İki Takımın puan eşitliğinde;
* Öncelikle kendi aralarındaki maç sonucuna bakılacaktır
* Kendi aralarındaki müsabakada eşitlik var ise  fair-play puanlarına bakılacaktır.
* Eşitlik devam eder ise iki takım arasında penaltı atışı veya takımlar arasında anlaşma sağlanırsa kura çekimi yapılacaktır.

  Grup maçlarında Üç Takımın puan eşitliğinde;
* Öncelikle üç takımın yalnızca kendi aralarında oynadıkları maç sonuçlarına göre puan cetveli hazırlanacaktır. Bu puan cetvelinde ilk önce  puan üstünlüğüne bakılacaktır.
* Eşitlik var ise kendi aralarında daha fazla gol atan takıma öncelik verilecektir.
* Eşitlik devam ederse hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılacaktır.
* Hükmen yenilgisi olan takım yoksa üç takım arasında kura çekimi yapılacaktır.

Elemeli maçlarda eşitlik durumunda penaltılara gidilecektir.
Müsabakalarda maç süreleri; 25 + 25 = 50 dakika olacaktır. Devre arası 5 dakikadır. Final maçı tek maç, normal sürede beraberlik halinde penaltı atışlarına geçilecektir. Maç kadroları; 7 asıl + 3 yedek   şeklinde olacaktır. Oyuncu değişiklik sayısı 3’dür. Oyundan çıkan oyuncu tekrardan oyuna giremez.
Takımlar maçlara fikstürde açıklanan maç saatinden 15 dakika önce sahada hazır olmaları ve esame listelerini maç saatine 15 dakika kala temsilciye  veya hakemlere teslim etmeleri gerekmektedir.
Maçlarda esami listelerini önceden belirlenen yönetici, antrenör yada takım kaptanları tarafından imzalamaları gerekmekle birlikte, yönetici olmaması durumunda sahaya kaptan olarak çıkanlarda imzalayabilir. Birbirine yakın forma renklerinde olan maçlarda bir takıma kura ile numaralı yelek giydirilir. Takımlar esami listelerini müsabaka alanına gelmeden önce sistemden almaları gerekmektedir. Sistemden hazır olarak alınan esami listelerinde gerekli alan imzalayan yetkili tarafından doldurulur.  Onay için temsilciye verilir.
(e) Kurumlar Arası Maçlarda başarı, kriterlerinin yanı sıra; Altın sekiz uygulaması yapılacaktır. Altın sekiz uygulamasında turnuvanın en iyi sekiz oyuncusu, turnuva öncesi belirlenen heyet tarafından seçilecektir. Sekiz oyuncu farklı takımlardan oluşacaktır. Turnuva sonunda bu sekiz oyuncuya plaket verilecektir. Altın sekizin tespitinde tertip komitesinde yer alan kişiler her mevki için birer isim yazarlar. Yazılan isimler kura ile çekilerek altın sekiz belirlenir.

ÖDÜLLER
Turnuvayı şampiyon bitiren takıma 1500 TL ödül + 1.lik Kupası + Madalya verilecektir.
Turnuvayı ikinci bitiren takıma 2.lik kupası ve Kurum amirine Plaket verilecektir.
Turnuvayı üçüncü bitiren takıma üçüncülük kupası verilecektir.

MADDE 10 – KATILIM EVRAKLARI
a)    Bordro, Personel Kartı vb. gibi o kuruma ait personel olduğunu beyan edecek bir belge.
b)    Katılım Formu
c)     350 TL katılım ücreti (Hesap numarasına veya elden Makbuz karşılığı)
 

MADDE 11 – TERTİP KOMİTESİ
Tertip Komitesi toplam 6 kişiden oluşacaktır. Tertip komitesinin başkanlığını Ağrı ASKF Organizasyon sorumlusu yapar.  Komitede AĞRI ASKF 1 temsilci ve 4 kişide takımlardan seçilmek üzere görev alacaktır. Tertip komitesi olaylı veya sorunlu maçları karara bağlar. Komitenin aldığı kararlar oy çokluğu ile belirlenir. Eşitlik durumunda Ağrı ASKF organizasyon sorumlusunun oy kullandığı karar geçerli sayılır. Tertip komitesi seçiminde teknik toplantıda aday olanlar ancak seçilebilir. Komite ayrıca Altın sekizi belirler. Altın Sekizi belirlerken tarafsızlığını korur.

MADDE 12 – DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu toplam 3 kişiden oluşacaktır. Disiplin kurulunun başkanlığını Futbol İl Temsilcisi yapar. Kurulda AĞRI ASKF 1 temsilci ve tarafsız 1 üye seçilerek görev alacaktır. Ceza uygulamaları amatör maçlarda uygulanan esaslara göre yapılacak olup, buna göre sarı kart uygulaması sadece maç içinde geçerli olacak, bir sonraki maça tesir etmeyecektir. İkinci ihtardan dolayı görülen kırmızı kartlarda sporcu 1 (Bir) maç ceza alacaktır. Direk Kırmızı kart gören sporcuların cezaları ve olaylı ihraçlarda hakem ve gözlemci raporuna göre cezalar verilir.  İhtiyaç duyulan maçlarda AĞRI ASKF’nin temsilcisinden de ayrıca maç raporu istenecektir. AKAF Statüsü’nde yer alan yada almayan her türlü şartlar ve anlaşmazlıklarda TFF beynelmilel futbol oyun kuralları geçerlidir. 

MADDE 13 – KAYIT SİSTEMİ
Turnuvaya kayıt sistemi http://www.agriaskf.com/turnuva linki üzerinden kayıt yapılır. Kayıt esnasında Cep Telefonunuza gelecek olan SMS’ler ücretsizdir. Kayıt sonrasında http://www.agriaskf.com/turnuva/turnuva_giris linkinden sporcular kayıt altına alınır ve lisans belgeleri çıkartılır.  Bu belgelere gerekli ekler konulacaktır. Sistem üzerinde takımın iletişim bilgileri güncellenecektir. Bilgi girişleri sonrasında katılım formu çıktısı alınıp imzalanarak teslim edilecektir. Temsilciye teslim edilen dosyalarda tutarsızlık olduğu takdirde sporcular onaylanmayacaktır. Evraklarını tam teslim eden takımların sporcuları onaylanacak ve tüm takımlar tarafından ilgili bilgiler görünecektir. Sistemde onaylı olmayan sporcular hiçbir suretle oynatılmayacaktır. Onay işlemi temsilci tarafından gerçekleştirilecektir.

MADDE 14 – BİLGİLENDİRME
Kurumlar Arası başlama tarihi olarak 09 Nisan 2018 Pazartesi olarak düşünülmektedir. Teknik toplantı ve fikstür çekimi 06 Nisan 2018  Cuma günü saat 17:30’da Ağrı Askf Spor Kompleksinde yapılacaktır.  Proje ile ilgili; istek, öneri, düzeltme, ilave, değişiklik vs. görüşlerinizi 0.506 489 0827  nolu telefona   paylaşımlarınızı göndermenizi arz/rica eder, teşekkürlerimizi sunarız.


Bu statü toplam 14 maddeden oluşmakta olup, aşağıda isimleri yazılı kişilerin onayı ile yürürlüğe girer.

 
 
                 Erkan KÖSEDAĞ                                   İlhan SÖNMEZ                                         Özkan ASLAN
                    Askf Başkanı                                     Turnuva Sorumlusu                            ASKF Genel Sekreteri

 

Statünün linki:   https://docs.google.com/document/d/14mExZno9iPx0ImIY9T_NTnS4WL1y5_HNTvhqYQthKrA/edit?usp=sharing

Sosyal Ağlarda Paylaş

BENZER HABERLER

  • TDF Başkanı Ersan Başar’dan Ağrı ASKF’ye Ziyaret
    11 Aralık Dünya Dağlar Günü dolayısı ile A...
  • Ağrı'nın Spor Taban Birliklerinden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e Ziyaret
    Emniyet müdürlüğüne yapılan ziyarete Ağrı ...
  • AĞRI 1970 SPORU, AMATÖR CAMİA DEPLASMANA UĞURLADI
    Ağrı 1970 Spor antrenör ve futbolcuları ile ka...

Yorum Yap