HABERLER / FEDERASYON /

BULUT İNŞAAT 10.KURUMLAR ARASI LİG STATÜSÜ

Yayın Tarihi : 2021 Ağustos 10 11:43:12

Haberin

Okunma Sayısı
1249

BULUT İNŞAAT 10.KURUMLAR ARASI LİG STATÜSÜ

BULUT İNŞAAT, 10.KURUMLAR ARASI FUTBOL MÜSABAKALARI  STATÜSÜ 

BULUT İNŞAAT, 10.KURUMLAR ARASI 

FUTBOL MÜSABAKALARI  STATÜSÜ 

 

MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM

 

Bu turnuvadaki amaç ; Sporun evrenselliği ve kardeşlik ilkesinden hareket edilerek kamu kurum ve kuruluşları, Sivil toplum örgütleri, birlikler, kooperatifler gibi Ağrı ilinin dinamiklerini taşıyan, belirli yaş gruplarının bir araya gelerek spor yapmalarını sağlamak ; bedensel, zihinsel, psikolojik ve geçmişteki arkadaşlıkları tekrar canlandırıp sosyalleşme adına katkıda bulunarak, boş vakitlerini spor alanlarında tüketmelerine yardımcı olmak için hazırlanmış bir çalışmadır.

 

MADDE 2 – KISALTMALAR 

AKAF 

FMT 

TFF 

AASKF AKAFTK

Ağrı Kurumlar Arası Futbol Ligini 

Futbol Müsabaka Talimatı’nı 

Türkiye Futbol Federasyonu’nu 

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu 

Ağrı Kurumlar Arası Futbol Ligi Tertip Komitesi’ni 

ifade eder.

 

MADDE 3 – KURUMLAR ARASI FUTBOL LİGİ’NİN OLUŞUMU

(1) AKAF oluşumu Ağrı Askf  tarafından oluşturulmakta olup, organizasyon Ağrı ASKF tarafından gerçekleştirilmektedir. 

(2) Müsabakalar ; belli bir yaş grubuna ve belli bir kesime hitap edecek ve ASKF Spor tesislerinde   (ön sahada Yediye yedi, arka sahada dokuza dokuz şeklinde) oynatılacak, ofsayt kuralı dışındaki tüm beynelmilel futbol oyun kuralları geçerli olacaktır.

(3) Kurumlar Arası Futbol Maçları  ile ilgili; katılım şartları, oyun kuralları, ceza uygulamaları, kadrolar, statü, fikstür, fotoğraflar, panorama, maç sonuçları, puan durumu, ceza listesi, duyurular vb. tüm bilgiler AĞRI ASKF’nin  resmi web sitesi olan www.agriaskf.com da ve Ağrı ASKF’nin sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

 

MADDE 4 – KATILIM ŞARTLARI

 

(1) Kurumlar arası futbol turnuvasına Devlet Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, Birlikler ve  Vakıflar , Sendikalar ve topluma mal olmuş topluluklar ile Ağrı’da faaliyet gösteren ve sigortaları yatırılan özel firmalar katılabileceklerdir.

 

(2) Kurumlar Arası Futbol karşılaşmaları 2021 Sezonunda Kupa, Madalya ve Final Organizasyonu giderleri, ödüller,  saha, hakem ve personel   giderleri turnuvaya katılım gösteren katılımcı kurumlardan alınan katılım ücretleri ile ödenecektir. Kura çekimi, reklam ve tanıtım giderleri ise Bulut İnşaat tarafından karşılanacaktır.   

 

(3) Turnuvaya katılacak olan takımlar,  toplam 12 kişilik kadrolarına ait bilgi girişlerini , aşağıda ayrıntıları belirtilen sistem üzerinden yaparak, bu sistemden aldıkları sporcu lisans belgelerini ve katılım formunu, kurum personellerinin durumlarını gösteren bordro veya personel kimlik kartı fotokopilerini ekleyerek tek bir dosya  halinde turnuva tertip komitesine teslim edeceklerdir. Kesin listeler teslim edildikten sonra bir takımda yer alan 12 kişi daha sonra ki zamanlarda takımdan ayrılsa bile o sezon içinde başka bir takımda yer alamayacaklardır.  Müsabakalar başladığı saatten sonra listelere herhangi bir ilave yapılmayacaktır. Sistemde bulunan oyuncuların değiştirilmesi mümkün değildir. Hiçbir suretle oyuncu değişikliği yapılmayacaktır. Grup maçlarından sonra oyuncu listelerine eklenecek olan oyuncu sayısı, tertip komitesince belirlenecektir. Bu oyuncu ilavesinde belirlenecek kriter dışında oyuncu ilavesine izin verilmeyecektir. 

 

(4) Her takımın başında 1 takım kaptanı olmak zorundadır.   Maçlarda devre arasında  sahaya 12 kişilik kadro haricinde 1 yönetici ve 1 antrenör dışında kimse girmeyecektir. Bir takımın taraftarının maçlarda devre arasında saha içerisine girdiği hakem veya gözlemci kararı ile belirlenmesi durumunda -2 Fair-play puanı cezası almasına sebep olacaktır. Böyle bir durumda hakem veya gözlemci tarafından ilgili takımlar uyarılmayacaktır. Cezalar otomatik olarak sisteme işlenecektir.

 

(5) Takımlar belirleyecekleri forma renklerine uygun; forma, şort, tozluk, tekmelik, spor ayakkabısı ile müsabakalara çıkmak zorundadırlar. Spor ayakkabının sakatlığa mahal verip vermediğinin takdiri müsabaka hakemindedir. Hakem dilerse ilgili sporcunun ayakkabısını değiştirmesini isteyebilir. Böyle bir durumda sporcu ayakkabısını değiştirmemekte ısrar ederse, hakem durumu takım kaptanına bildirir. Takım kaptanıda ilgili sporcunun ayakkabısını değiştirmesini sağlayamaz ise, hakem maçı tatil ederek tertip kurulu kararına bırakır. Bununla birlikte Formalarda uygun bulunan sponsor firma isim ve logoları olabilir. Formalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarında yasaklı kelimeler ile sporun ruhuna aykırı yazılar yasaktır. Bu tip durumlarda müsabaka hakemi inisiyatif alarak müsabakayı başlatmayacaktır. Forma sırtlarında ise 1-99 arası numaralar olması gerekmekle beraber oyuncu isimleri de yazılabilir. Hakemin oyuncularla ilgili kart, gol vs. tespitinde geçerli olan bilgi,  esame listesine de yazılı olan forma numarasıdır. İsim önemli değildir. Forması olmayan takımlar müsabakalara yeleklerle çıkacaklardır.

 

MADDE 5 – FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

 

Takım kadroları 12 kişiden oluşacaktır. Maçlarda ise takımlar ön sahada oynanması durumunda sahaya yedişer kişilik, arka sahada oynanması durumunda sahaya dokuzar kişilik kadrolar ile çıkacaklardır. 

 

Takım kadrolarında 3 kategori olacaktır. Kurumsal statüsü nasıl olursa olsun, tüm takımlar bu kategori kuralına uymak zorundadır.

 

1.Kategori: 1990,1991,1992 ve 1993 (Bu kategoride en fazla iki kişi 12 kişilik listede yer alabilir. Dışarıdan alınan bir kaleci bu kategoride oynayabilir, dışarıdan alınan futbolcu bu kategoride olamaz.

 

2.Kategori: 1986,1987, 1988,1989 (Bu kategoride en fazla üç kişi 12 kişilik listede yer alabilir. Dışarıdan kaleci ve oyuncu bu kategoride oynayabilir)

 

3.Kategori: 1985, 1984, 1983 ….. ve diğerleri… (Bu kategoride kurum içi istenilen sayıda sporcu listede yer alabilir. 

 

Yaş kuralının  ihlali tespit edildiği takdirde ilgili takım 3-0 yenik sayılacaktır.

 

Lisans sorunu: Turnuvada en fazla bir sporcu aktif futbol sezonunda lisanslı olabilir. Buna kaleciler dahildir.  Aktif futbol sezonu lisanslı futbolcuların tespitinde TFF Bilgi bankası sistemine bakılacaktır. 2019 - 2020 futbolu, son aktif sezon olarak kabul edilecektir. 

Dışarıdan alınan sporcu:Kurumlar, personel yetmezliği durumunda dışarıdan iki sporcu alabilir. İnsiyatif tamamen takım kaptanına aittir. Ancak alınacak olan sporculardan saha içinde oynayacak futbolcular 2. ve 3. kategoriden olmalıdır. Dışarıdan alınacak sporcunun kaleci olması durumunda kalecinin üç kategoriden birine uyması esastır. 


 

(a) İş-Kur personelleri kurum dışı personel statüsünde sayılacaktır. Hizmet alım personelleri ise kurum personeli statüsünde değerlendirilecektir.

 

(b) Resmi kurumlarda çalışan personellere ait personel kartı var ise, bu kişilerin personel kartının fotokopisini sunmaları halinde bordrolarını sunmalarına gerek yoktur. İl Müdürleri, İl Müdür yardımcıları ve İl Protokol listesinde isimleri bulunan kişilerin herhangi bir belge sunmalarına gerek yoktur. Bu kişilerin sadece sporcu lisans belgelerini sistem üzerinden işleyerek çıktılarını vermeleri yeterlidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan kurumlar turnuvadan ihraç edilecektir.

 

(c) Halk Eğitim Müdürlükleri kendi adlarına turnuvaya katılabilirler. Bu kurumlardaki usta öğretici sayısı dördü geçemez. 

 

(d) Spor kulüpleri , dernekler ve spor taban birlikleri, en son seçimli genel kurullarında il dernekler müdürlüğüne verdikleri Ek3 Genel Kurul Sonuç Tutanaklarını sunmaları gerekmektedir. Sendikalarda sendikaya üyelik zorunludur. Sendika üye kartı fotokopisi geçerli bir belgedir. Sendikalarda yaş kuralına uymak koşulu ile kadrolarını oluşturabilirler. Sendika çalışanları bordro sunmak koşulu ile oynayabilirler. İl Dernekler Müdürlüğüne kayıtlı olmayan hiçbir platform oluşum, birliktelik ve grup, turnuvaya dahil edilemez.

 

(e) Personel sayısı az olan kurumlar başka bir kurum ile birleşme yapabilir. En fazla iki kurumla birleşme yapılır, sporcu sayısı fazla olan kurum adına başvuru yapılır. Aynı kurumun başka bir ilçe merkezindeki personeli turnuvada oynayabilir. 

 

(f) Gazeteciler kendi aralarında bir araya gelerek turnuvaya katılabilirler.  Gazetecilerde kategori sınırı aranmaz. Ancak bu gazetecilerin, basın yayın organının bulunması veya herhangi bir ajansı temsil etmeleri zorunludur.

 

(g) Bankalarda yaş sınırı aranmaz. Yaş sınırı aranmayan tüm kurumlarda dışarıdan dahil edilen oyuncunun yaşının 1989 ve sonrası doğmuş olması zorunludur. 

 

 

MADDE 6 – SAHALAR

Maçlar; Ağrı ASKF’nin 35x50 ve 65x45 açık halı sahalarında saat 17:00’da başlayacaktır. Hafta sonlarında maç verip vermeme teknik heyetin kararına tabidir. Takımlar hafta sonunda maç olup olmamasına karar veremez, kendilerine belirlenen saatte maça çıkmak zorundadır 

 

MADDE 7 – İTİRAZ USULÜ

 Bir takımda ilgili kurumda çalışmayan bir kişinin oynadığı tespit edilirse yapılacak işlem şöyledir. İtirazı yapan takım müsabaka oynanmadan önce seremonide resim alabilir. Bunun için izin almaya gerek yoktur. Müsabaka oynanırken itiraz edilecekse temsilciye konu hakkında bilgi verilir. Temsilci hakemi uyararak itiraz hakkında bilgilendirir. Hakem müsabakanın bitiş düdüğü çalmadan önce ilgili sporcuyu çağırarak resim çektirir. Müsabaka anında resim çekme olanağı yoksa hakem sporcuyu hakem odasına çağırarak resim çektirir. Takım futbolcuyu getirmekle yükümlüdür. Ancak futbolcu gelip gelmemekte serbesttir. Futbolcunun gelmediği durumlarda ilgili kulüp 3-0 hükmen yenik sayılacaktır. Müsabakalarda itirazlar, müsabaka bitiminden 24 saat sonraya kadar yapılabilir. Hakemle çekilmeyen fotoğraflarda delil olarak kullanılabilir, ancak müsabaka hakeminin çekilen fotoğrafın bahse konu maç içinde çekildiğini teyit etmesi gerekir. Ayrıca oyuncunun oynayıp oynamadığı, video kamera görüntülerinden de çıkarılabilecektir.

 

MADDE 8 – HAKEMLER

 

Müsabakalarda il hakem kurulu tarafından atanan veya eski futbolculardan oluşan hakemler maçları yöneteceklerdir.  Müsabakalarda; 1 hakem görev yapacak olup, maç raporları amatör maçlarda ki sisteme göre uygulanacaktır. Müsabakalarda sorumlu bir temsilci bulunacaktır. Temsilci ve hakem isimleri maçlardan önce sisteme aktarılacak, takımlar federasyona ait web sitesi olan www.agriaskf.com adresinden müsabaka görevlilerini takip edebileceklerdir.

 

MADDE 9 – LİG SİSTEMİ

 

  (a) Gruplama nasıl olacak

 

 1. Katılımcı sayısı alınacaktır.

 2. Katılımcı takımlar  4 erli gruplara ayrılacaktır.  Eğer ki gruplandırma sonrasında takım sayısı üç artarsa   bir grup üçlü oynanacaktır. Artan takım sayısı 2 olur ise iki grup üçlü oynanacaktır. Artan takım sayısı 1 olursa, ilk grup beşli olacaktır. Grup müsabakaları  tek devre lig usulü oynanacaktır.

 3. Gruplardan toplamda 16 takım çıkacaktır. Bu sebeple beşli gruptan üç, dörtlü gruptan iki, üçlü gruptan tek takım çıkacaktır. 16 takımı sağlamak için kalan takımlar Fair-Play ceza puanı sıralamasına göre en centilmen takımlar  bir üst tura çıkacaklardır. Takımların üst  eşleşmeleri ve sonraki statü, daha sonra belirlenecektir.

 4. Eleme müsabakaları ve final müsabakası tek maç üzerinden oynanacaktır. 

 5. Üçüncülük maçı final maçı öncesinde oynanacaktır.

 

(2)   Gruplarda puan sistemi geçerli olacak olup, galibiyet 3, beraberlik 1, mağlubiyet 0 puandır. Eşitlik halinde şu esaslara yer verilecektir.

Grup maçlarında İki Takımın puan eşitliğinde;

* Öncelikle kendi aralarındaki maç sonucuna bakılacaktır

* Kendi aralarındaki müsabakada eşitlik var ise  fair-play puanlarına bakılacaktır.

* Eşitlik devam eder ise iki takım arasında penaltı atışı veya takımlar arasında anlaşma sağlanırsa kura çekimi yapılacaktır.

 

  Grup maçlarında Üç Takımın puan eşitliğinde;

* Öncelikle üç takımın yalnızca kendi aralarında oynadıkları maç sonuçlarına göre puan cetveli hazırlanacaktır. Bu puan cetvelinde ilk önce  puan üstünlüğüne bakılacaktır.

* Eşitlik var ise kendi aralarında daha fazla gol atan takıma öncelik verilecektir.

* Eşitlik devam ederse hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılacaktır.

* Hükmen yenilgisi olan takım yoksa üç takım arasında kura çekimi yapılacaktır.

 

Elemeli maçlarda eşitlik durumunda penaltılara gidilecektir.

Müsabakalarda maç süreleri; 25 + 25 = 50 dakika olacaktır. Devre arası 5 dakikadır. Final maçı tek maç, normal sürede beraberlik halinde penaltı atışlarına geçilecektir. Maç kadroları; 7 asıl + 3 yedek   şeklinde olacaktır. Oyuncu değişiklik sayısı 3’dür. Oyundan çıkan oyuncu tekrardan oyuna giremez.

Takımlar maçlara fikstürde açıklanan maç saatinden 15 dakika önce sahada hazır olmaları ve esame listelerini maç saatine 15 dakika kala temsilciye  veya hakemlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Birbirine yakın forma renklerinde olan maçlarda bir takıma kura ile numaralı yelek giydirilir. Takımlar esami listelerini müsabaka alanına gelmeden önce sistemden almaları gerekmektedir. Sistemden hazır olarak alınan esami listelerinde gerekli alan imzalayan yetkili tarafından doldurulur.  Onay için temsilciye verilir.

 

(e) Kurumlar Arası Maçlarda başarı, kriterlerinin yanı sıra; Altın sekiz uygulaması yapılacaktır. Altın sekiz uygulamasında turnuvanın en iyi sekiz oyuncusu, turnuva öncesi belirlenen heyet tarafından seçilecektir. Sekiz oyuncu farklı takımlardan oluşacaktır. Turnuva sonunda bu sekiz oyuncuya plaket verilecektir. Altın sekizin tespitinde tertip komitesinde yer alan kişiler her mevki için birer isim yazarlar. Yazılan isimler kura ile çekilerek altın sekiz belirlenir.

 

ÖDÜLLER

Turnuvayı şampiyon bitiren takıma 2000 TL ödül + 1.lik Kupası + Madalya ve kurum amirine plaket verilecektir.

Turnuvayı ikinci bitiren takıma 1000 TL + 2.lik kupası ve Kurum amirine Plaket verilecektir.

 

MADDE 10 – KATILIM EVRAKLARI

a)    Bordro, Personel Kartı vb. gibi o kuruma ait personel olduğunu beyan edecek bir belge.

b)    Katılım Formu

c)    750 TL katılım ücreti (Hesap numarasına veya elden Makbuz karşılığı)

 

 

MADDE 11 – TERTİP KOMİTESİ

Tertip Komitesi toplam 6 kişiden oluşacaktır. Tertip komitesinin başkanlığını Ağrı ASKF Organizasyon sorumlusu yapar.  Komitede AĞRI ASKF 1 temsilci, Ana Sponsor 1 Temsilci ve 4 kişide takımlardan seçilmek üzere görev alacaktır. Tertip komitesi olaylı veya sorunlu maçları karara bağlar. Komitenin aldığı kararlar oy çokluğu ile belirlenir. Eşitlik durumunda Ağrı ASKF organizasyon sorumlusunun oy kullandığı karar geçerli sayılır. Tertip komitesi seçiminde teknik toplantıda aday olanlar ancak seçilebilir. Komite ayrıca Altın sekizi belirler. Altın Sekizi belirlerken tarafsızlığını korur.

 

MADDE 12 – DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu toplam 3 kişiden oluşacaktır. Disiplin kurulunun başkanlığını Futbol İl Temsilcisi yapar. Kurulda AĞRI ASKF 1 temsilci ve tarafsız 1 üye seçilerek görev alacaktır. 

Ceza uygulamaları;

 

Amatör maçlarda uygulanan esaslara göre disiplin uygulaması yapılacak olup, buna göre sarı kart uygulaması sadece maç içinde geçerli olacak, bir sonraki maça tesir etmeyecektir. İkinci ihtardan dolayı görülen kırmızı kartlarda sporcu 1 (Bir) maç ceza alacaktır. Direk Kırmızı kart gören sporcuların cezaları ve olaylı ihraçlarda hakem ve gözlemci raporuna göre cezalar verilir.  İhtiyaç duyulan maçlarda AĞRI ASKF’nin temsilcisinden de ayrıca maç raporu istenecektir. AKAF Statüsünde yer alan yada almayan her türlü şartlar ve anlaşmazlıklarda TFF beynelmilel futbol oyun kuralları geçerlidir. 


 

MADDE 13 – KAYIT SİSTEMİ

Turnuvaya kayıt sistemi http://www.agriaskf.com/turnuva linki üzerinden kayıt yapılır. Kayıt esnasında Cep Telefonunuza gelecek olan SMS’ler ücretsizdir. Kayıt sonrasında http://www.agriaskf.com/turnuva/turnuva_giris linkinden sporcular kayıt altına alınır ve lisans belgeleri çıkartılır.  Bu belgelere gerekli ekler konulacaktır. Sistem üzerinde takımın iletişim bilgileri güncellenecektir. Bilgi girişleri sonrasında katılım formu çıktısı alınıp imzalanarak teslim edilecektir. Temsilciye teslim edilen dosyalarda tutarsızlık olduğu takdirde sporcular onaylanmayacaktır. Evraklarını tam teslim eden takımların sporcuları onaylanacak ve tüm takımlar tarafından ilgili bilgiler görünecektir. Sistemde onaylı olmayan sporcular hiçbir suretle oynatılmayacaktır. Onay işlemi temsilci tarafından gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 14 – BİLGİLENDİRME

Kurumlar Arası başlama tarihi olarak 30 Ağustos Pazartesi olarak düşünülmekte olup, teknik toplantı ve fikstür çekimi 28 Ağustos Cumartesi  günü saat 11:00’da Yalıkavak Cafe’de (Kahvaltılı) yapılacaktır. Teknik toplantıya katılım bedeli ödemeyen kurumlar davet edilmeyecektir. Proje ile ilgili; istek, öneri, düzeltme, ilave, değişiklik vs. görüşlerinizi 0.506 489 0827  nolu telefona   paylaşımlarınızı göndermenizi arz/rica eder, teşekkürlerimizi sunarız.

 

MADDE 15 - COVİD-19 TEDBİRLERİ

 

Müsabakalardan önce temsilci tarafından sahaya çıkacak oyuncuların ateşi ölçülecek olup, 37 derecenin üzerinde ateşi olan sporcu sahaya alınmayacaktır. Ayrıca HES-KODU haftalık maç periyodu öncesinden talep edilecek, kontroller gerçekleştirilecektir. Seyircinin oturma düzeni, pandemi kurallarına göre olmak zorundadır. Ağrı ASKF, hiç bir şekilde Covid-19 pandemisinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu değildir. Yarışmacılar, aşı, test vb. kendi tedbirlerini kendileri almakla yükümlüdür. Müsabaka hakemlerinden aşı yaptırmamış olanlar, hiçbir suretle müsabakayı yönetmeyeceklerdir. Müsabakada görevli temsilci aşı olmuş kişiler arasından seçilecektir. Aşı olmamış hiç kimse, müsabakada temsilci olarak görev yapamaz.

 

Bu statü toplam 15 maddeden oluşmakta olup, aşağıda isimleri yazılı kişilerin onayı ile yürürlüğe girer.                                                                    


 

Ersin KAYA

Metehan KARASU

Özkan ASLAN

Celal BULUT

Turnuva Sorumlusu 

Turnuva 

Temsilcisi

 ASKF Genel Sekreteri

Futbol İl Temsilcisi
 

Erkan KÖSEDAĞ

ASKF Başkanı

Sosyal Ağlarda Paylaş

BENZER HABERLER

 • AĞRI ASKF, VEFA SPOR İDMANINDA
  Ağrı’nın iki bölgesel lig temsilcisinden bir...
 • ASKF’DEN BAL TEMSİLCİSİ DOĞUBAYAZIT BELEDİYE SPOR’A ZİYARET
  Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkan...
 • ALPER BALCI: DİYADİN KADİM BİR İLÇE
  Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyadin...